Tjänster

Bild: Cecilia von Melen

TJÄNSTER


MOTIVERANDE KOMMUNIKATÖR • UTBILDARE/HANDLEDARE • HÅLLBARHETSKONSULT


Mina båda karriärer som skribent och författare (frilans) och MI-utbildare (i bland annat Kriminalvården) är grunden för mitt arbete som motiverande kommunikatör. Jag använder språket verbalt och skriftligt för att förmedla - och locka fram hos andra - hållbara idéer som får människor och miljö att må bättre.


Jag utbildar och handleder i Motivational Interviewing (MI) och andra kommunikationsmodeller. Jag är med och utvecklar företag och organisationer som behöver hjälp med att hitta sin berättelse, sitt "därför" - samt låta det genomsyra varje del av verksamheten, inåt och utåt. Jag har vid behov coachande motivationssamtal med individer på olika nivåer i organisationen. 


Jag skriver böcker, informationsskrifter, content, artiklar, reportage.

Jag förmedlar visioner och stärker motivationen via intranät, hemsidor och appar.

Arbetsprover på content/copy

Jag skriver också manus till en TV-serie, Villa Marie.

Presentation av Villa Marie


Jag är medlem i Green Onion, en sammanslutning av konsulter som bidrar till hållbar utveckling för företag och organisationer.