Social hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET


"Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen."

(Folkhälsomyndigheten)


Det fanns en tid när detta ansågs som enbart politisk propaganda, eller en orealistisk drömmares utopi. 

Nu lever vi i en tid när jämlikhet är ett av de 17 globala målen som vi bör förverkliga före 2030, om mänskligheten ska fortsätta att utvecklas och blomstra.

Bild: Cecilia von Melen

EMPATI ÄR NYCKELN TILL JÄMLIKHET


Vi ser inte andra som jämlikar. Vi tror att de är mer värda, eller mindre värda, än vi. Vi skapar klyftor, ekonomiskt och socialt. Vi utnyttjar andra för egen vinning, eller låter oss utnyttjas. Även när vi strävar efter jämlikhet så styrs psyket av invanda mönster av att dela in människor i grupper, där vi ibland känner oss "bättre" och ibland "sämre".

Med hjälp av empati kan vi ändra dessa mönster. När vi lever oss in i en annan människas situation, med hjärna OCH hjärta, känner vi igen oss själva. Det känns bättre för oss att bete oss bra mot personen eftersom hennes smärta är som vår egen, och hennes glädje som vår.

Läs mer om empati!