Livsspelet


livsspelet

En samtalsmetodVarför ett Livsspel?

Den enklaste förklaringen är: Vi har många ”delpersonligheter” i oss. Det är bra att lära känna dem, och deras drivkrafter.


Det är inte flummigt. Det räcker med att vakna på morgonen för att inse det. En del av mig säger ”Neeej, jag vill ligga kvar och sova, stäng av klockhelvetet”… och en del säger ”Du måste gå upp nu! Du måste gå och jobba!” Och en tredje säger kanske ”Åh nej, gå och jobba… inte en dag till på det där bygget”… och en fjärde kanske säger ”Men jag undrar om HAN (eller HON) är där idag”…

Och en femte dömer kanhända: "Fy, du får inte tänka så"...

 

Om man liknar livet vid ett dataspel, så är alla dessa figurer med och spelar. Vilka drivkrafter har de? Hur mycket utrymme får de? Hur påverkar de vårt ”livsspel”?


Läs mer om Livsspelets bakgrund.

C-uppsats i Psykologi: Samtalsmetoden Livsspelets relation till Self-determination TheoryVad kan Livsspelet som samtalsmetod bidra med?INSIKT     

Du förstår bättre varför ditt liv ser ut som det gör.

Du lär känna olika delar av dig själv – vad de vill och hur de tar sig uttryck i ditt liv – och vad som händer när de INTE får utrymme.

Du får insikt i om hur ditt liv borde se ut för att passa den du är just nu, och hur du kan använt dina tillgångar för att påverka det i den riktningen.KRAFT

Du känner beslutsamhet och vilja att genomföra saker därför att du vet vad du vill.

Du är mindre splittrad och förvirrad därför att du känner olika delar av dig själv och lär dem att samspela med varandra.

Du känner dina tillgångar och vet hur de kan användas – liksom dina svagheter, om du är medveten och uppmärksam.LUST

Det är faktiskt roligt att se livet som ett dataspel! Problem blir ”uppdrag” och du själv är en hjälte som tar dig an dem. Motgångar blir spännande utmaningar som du kan vinna något på. Och du börjar se situationer som något du kan lära dig av, och dra nytta av, i stället för som något som bara drabbar dig.