Motivation

vad är motivation?Mitt sätt att definiera "motivation" sammanfaller med den psykodynamiska människosyn som representeras av bland annat samtalsmetodiken Motivational Interviewing, motivationsteorin Self-determination theory och Viktor Frankls logoterapi.

Enligt dem är människan en varelse med en inbyggd drift till utveckling och ett behov av att uppleva mening med tillvaron. Denna mening kan bestå i att vara till nytta för andra och att känna sig behövd - att vara älskad och  bli älskad, att ge och att ta emot.


Dessa synsätt har tillsammans med mitt arbete i Kriminalvården givit mig uppfattningen att människor kan bli lyckliga oavsett tidigare upplevelser, och att man kan ge dem stöd i den processen.

Metoderna som beskrivs är exempel på hur det kan gå till, och vilka premisser de vilar på.


Video om motivation

CvM reflekterar kring motivationBild: Dag Lanerfeldt
Motivational Interviewing

Self-determination Theory

Livsspelet

Logoterapi, Viktor Frankl (Länk kommer)

                Bild Dag Lanerfeldt