Romanen

Romanen

projektet


en global thriller


Romanen kommer snart att börja publiceras på denna sida, i form av en följetong. 


En journalist lyckas identifiera och hitta Melinda som har hunnit bli äldre. och söker information om hennes - hemliga - insatser som faktiskt bidrog till att förändra världen. Klimatet har förbättrats och samhället tillfredsställer fler behov hos människor. Men - en annan stor konflikt accelererar och hotar på nytt mänskligheten: Den mellan traditionalister och nyskapare. 

                Bild: Dag Lanerfeldt

Bild: Cecilia von Melen

Detta är romanen Projektet


Handling

Huvudpersonen Melinda är 29 år och upplever att livet går på tomgång. Hon har gjort karriär i biståndsbranschen men hittills har inte arbetet levt upp till hennes förväntningar på att bidra till positiv förbättring i världen.

Tvivel på att målet med verksamheten är det som man säger att det är, växer med rädslan för att ingenting görs "på riktigt" utan att det är cynism och egenintressen som styr.

På kärleksfronten står det också stilla. Hon har en hängiven vän, Nic, som älskar henne, men själv har hon hittills ägnat sig åt romanser som inte krävt något känslomässigt engagemang. Det är bekvämt men börjar bli långtråkigt.


Snart börjar dock saker hända i ett tempo som ingenting har förberett Melinda på. Hon får besök av en man som säger sig vara utsänd av hennes mormor i Argentina, en kvinna som Melinda aldrig har träffat. Mormodern är boss för en global organisation som säger sig bekämpa "skurkarna" i världen - de som exploaterar människor, djur och natur för att tjäna sina egna intressen - och önskar träffa Melinda för att erbjuda henne en plats i organisationen. Ett liv på internationell nivå tar sin början, med resor, utbildningar och mystiska styrelsemöten.

Snart möter Melinda också den italienske affärsmannen Angelo. De inleder en passionerad relation som till Melindas förtvivlan hotar att förstöra den ordning och kontroll som hon hittills har eftersträvat att ha i tillvaron. Dessutom tyder allt mer på att Angelo kanske tillhör den "onda" sidan - eller är det Melinda som är paranoid?


Motivation

Forskning visar att det går att få människor engagerade och målinriktade - när de finner sina inre drivkrafter och egna mål. I romanen beskrivs metoder för att gynna och stärka en sådan utveckling, och hur de på olika sätt sprids och får en allt större effekt på skeendena i världen.

Motorn i Melindas personliga resa är en växande insikt om vad hon behöver göra för att kunna leva med sig själv, även om hon ibland tappar tron, hoppet och modet. Men med hjälp av andra människor som hon efter hand möter och samlar omkring sig kommer hon vidare och närmar sig målet.


Filosofi     

En röd tråd i romanen är frågan om vad som är "sant". Finns ”sanning”? Hur vet man det? Hur definieras den? Hur känner man igen den?

Går det att förstå det mänskliga psyket och påverka det i positiv riktning?

Vad behöver människor de facto för att känna välmående?


Ett genomgående tema är paradoxen mellan känsla och förnuft, "hjärta" och "hjärna". Vilka funktioner fyller dessa båda och hur ska man förhålla sig när hjärtat vill att man ska göra något som går emot allt förnuft?

 

Psykologi     

Tron på att människan är en varelse med en inbyggd längtan efter att utvecklas och att vara till nytta för andra är en bärande pelare i romanens handling. Ett redskap som får stor betydelse är dels den människosyn som ligger till grund för samtalsmetoden Motivational Interviewing, dels den variant på motivationssamtal som går under namnet Livsspelet. Livsspelet bygger på uppfattningen att psyket tar emot information som bilder och skapar berättelser av dessa, för att i möjligaste mån göra tillvaron begriplig. Inom narrativ psykologi utvecklas dessa teman.

Konceptet "Hjältens resa" som beskrivs i boken "Hjältens tusen ansikten" av Joseph Campbell, visar att det finns gemensamma drag i världens myter. Kanske beror det på att psyket fungerar på liknande sätt hos människor världen över. De olika stadierna i "Hjältens resa" är ofta utgångspunkten för berättelser inom populärkulturen, och fungerar lika bra idag som för tusentals år sedan. (George Lucas' Star Wars-serie är ett exempel på en nutida variant.)