Bok: Den falska orgasmenden falska orgasmen


En elak bok om kvinnor


Bokförlaget T. Fischer & Co, 1992


Jag skrev den som ett inlägg i det jag ansåg vara en snedvriden jämställdhetsdebatt - 1992. Det snedvridna var för mig fokuset på att kvinnor var goda, och offer, och att män var dåliga, och förövare. Samtidigt såg jag omkring mig omvårdande och vänliga män, och kvinnor som använde s k härskartekniker. (Inte så konstigt, de flesta människor - kvinnor eller män - vill ha så mycket inflytande över sin situation som möjligt.)


Men framför allt såg jag kommunikationsmönster som cementerade den påstådda maktlösheten för kvinnor och friheten för män. Jag kände till patriarkatets maktstrukturer och hade förståelse för deras konsekvenser. Men jag ville också peka på hur både män och kvinnor, som individer, kan påverka sin situation och skaffa sig mer frihet.