Röster från intagna


Röster från

intagna

I anstalt och häkteSamtliga citat från intagna kommer från samtal inom ramen för Livsspelet, en samtalsmetod jag utvecklade tillsammans med intagna och som grundade sig i Motivational Interviewing.


Här finns också en C-uppsats i psykologi som bygger på tio inspelade samtal med en intagen på anstalt.

           Bild: Cecilia von Melen


INTAGEN

"Jag fick relativt snabbt trygghet i våra samtal. Fick gå och lägga mig efter samtalen i början… det var så uttömmande Att jag kunde vara ”mig själv”. Jag hade ingen sköld. Jag var den jag är, även på avdelningen. Men där hade jag ändå en roll. Man kan ju inte visa sig svag. Man behöver inte ha en dålig attityd, men måste vara på sin vakt hela tiden."


INTAGEN

"Det är den bästa samtalsterapi jag har haft. Den har gett upphov till nya tankemönster, jag refllekterar på nya sätt över mig själv.

Det är bra att det är improvisatoriskt. Allt har utgått från mig, vad jag har velat prata om. Utifrån det har Cecilia vaskat fram adekvata frågor."INTAGEN

"Samtalen rörde ju om i en. I den här… först var det att lära känna varandra. Jag pratade om mig själv. Om rädsla, förändring, vem ÄR jag… vi gjorde korten, om vem jag är. Det vi pratade om var saker jag hade förträngt så länge, det gjorde mig utmattad. Men jag blev mindre och mindre trött efter samtalen. Efter de första var jag helt slut, men senare lärde jag känna mig själv."INTAGEN

"För min del med facit på hand fick jag ut mycket mer av livsspelet än av andra program med färdiga 'mallar'. Då detta var skräddarsytt för mig och ingen annan. Jag fick en inblick i mitt liv och vilka verktyg jag kunde använda för att lösa saker på ett bra sätt. Samtalsledaren visade respekt och tillit, vilket i mina ögon krävs för att man ska komma vidare i samtalen och nå ett bra resultat."