MI-utbildare


motivational

interviewing

Utbildare och handledare


När jag började arbeta i Kriminalvården var det först på häkte som kriminalvårdare. Jag genomgick Kriminalvårdens dåvarande grundutbildning i Motivational Interviewing (MI). Snart fick jag uppdraget att motivera intagna till förändring, i egenskap av uppsökare, och fick många tillfällen till övning motiverande samtal.

 

Jag gick vidare till att själv bli utbildare och handledare i MI, lokalt och regionalt, samt fortsätta med motiverande samtal med intagna på anstalt där jag även certifierade personal i samtalsmetoden BSF (Beteende, Samtal, Förändring).


Jag var med och implementerade en kommunikationsmodell som i Kriminalvården kallades Vardagssamtal. (Jag har utvecklat en variant vid namn LITA: Listen-Talk.)

I Kriminalvården syftade den till att stödja personal i att lyssna och motivera intagna i vardagen, men också informera, instruera och sätta gränser. LITA-modellen är ett enkelt redskap som passar i de flesta miljöer där man inte bara behöver motivera, utan också lämna information, sätta gränser och visa alternativa synsätt.

 

Jag har även arbetat med MI och LITA på verksamhetsområden inom Stockholms läns landsting, Sörmlands läns landsting och kommuner, samt Fryshuset (Passus och Exit).


 

 

 RÖSTER FRÅN INTAGNA

Intagna i häkte och anstalt som genomgått MI-samtal och Livsspelet med mig.
RÖSTER FRÅN ANSTÄLLDA

Anställda inom kriminalvård, socialpsykiatri och kommun som deltagit i utbildning och/eller handledning.RÖSTER FRÅN BESTÄLLARE

Chefer, uppdragsgivare


Bild: Cecilia von Melen