Kunskapsområden


kunskaps

områdenI romanen används kunskaper och erfarenheter från olika områden och kulturella miljöer (inte nödvändigtvis nationella).

Genom att se saker från olika vinklar ökar mängden sätt att formulera både problem och lösningar, och med hjälp av samarbete över gränser ökar mängden möjliga lösningar.


Detta kan göras även i verkligheten.

Jag söker kunniga personer att samarbeta med för att fördjupa och utveckla lösningar som tillämpas i romanen - eller helt andra.

Kontakta mig gärna för förslag och idéer.

#changetheworld #havefun #theproject


           Bild: Cecilia von Melen


Motivation        

Kunskaper om motivation bidrar i romanen Projektet till att påverka människors tankar, känslor, attityder och beteenden vilket i sin tur påverkar skeendena i världen. Det handlar om att förmedla en respektfull människosyn där man ser och bekräftar andra människors tillgångar, men också kan sätta gränser utan att kränka andras människovärde.

Jag kommer att lägga ut information om förhållningssätt och tekniker hämtade från praktisk och teoretisk kunskap om motivation och kommunikation.


IT

I romanen Projektet bidrar programmerare till att möjliggöra att värderingar som gynnar människors (och djurs och naturs) överlevnad och hälsa sprids via digitala verktyg som dataspel och appar. "Livsspelet" kommer att användas som ett sätt att matcha människors behov och tillgångar, lokalt och globalt, med hjälp av IT-lösningar.

Dessutom kommer lösningar som blockkedjan att utvecklas till att förändra samhället och fördela inflytande och tillgångar på sätt som förändrar maktstrukturerna i världen.Ekonomi

I romanen Projektet överger många människor de monetära systemen liksom de avfärdar såväl kapitalismen som socialismen som misslyckade projekt. I stället växer nya ekonomiska modeller fram, utan att det behövs någon som "bestämmer" hur medel ska fördelas.

En ekonom skapar en specifik modell för att visa att om människor samlas i grupper så kan individernas behov tillgodoses av de tillgångar som alla tillsammans äger, genom att alla ger av det de har att ge. Framför allt fungerar detta om grupperna agerar både på lokal och global nivå.Matematik

I romanen Projektet förekommer det en matematiker som har skapat en formel för att bevisa att en grupp där individerna  styrs av empati skapar ett större välstånd än en som styrs av egoism. Denna matematiska formel går att översätta till olika områden, så som ekonomi (se ovan), och är ett exempel på hur kunskapsområden berikar varandra om människor samarbetar över gränser.


Integration

Stora mängder av människor förflyttar sig i romanen över världen och det finns en gräns för hur länge de underordnar sig staters beslut angående flyktingkvoter med mera. Hur kan den av nödvändigheten framtvingade integrationen förbättras, så att samhällen inte bara överlever utan också blomstrar?Arkitektur, agrikultur, handel, med mera

Hur påverkas olika områden när världen förändras för att gynna en hållbarare utveckling? När storskalighet och centralisering minskar till förmån för småskalighet och decentralisering? Vi kan identifiera lösningar som redan nu växer fram, liksom vi kan utveckla nya idéer.