Om Projektet

projektet"Projektet" är en roman som handlar om vad som skulle kunna hända när priset mänskligheten betalar för att hålla kvar vid gamla föreställningar om ekonomi och politik, blir så högt att människor ser sig om efter nya lösningar.

Den vilar på en grund av fakta om vad som händer i världen idag på områden som miljö och klimat, ekonomi, resursfördelning och mänskliga rättigheter.


Men det är också namnet på ett samarbete som även i den verkliga världen syftar till förändring. Precis som i romanen kan människor slå sig ihop över gränser - ämnesmässiga, geografiska, kulturella - för att kombinera goda tankar och idéer som kan göra världen bättre för människor, djur och natur.

Jag söker kunniga, smarta och engagerade människor som tillsammans med mig kan fördjupa teman i romanen och sprida dem konkret via olika typer av medier.


Kan man påverka världen? Vi gör det varje dag. Vi kan göra det ännu mer medvetet och målinriktat.

#changetheworld #havefun #theprojectRomanen        

Läs mer om romanen Projektet här.Samarbeten       

Alla är välkomna att bidra med kunskaper och idéer som kan bidra till att förbättra förutsättningarna för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat.


Genom att slå ihop kunskaper från olika områden blir vi mer innovativa och visionära. Här kommer samarbetspartners att få länkar till sina respektive verksamheter - till exempel organisationer, privatpersoner, stiftelser, företag, förlag tankesmedjor.

Samarbetspartners kan bidra med uppmuntrande tillrop, finansiering, mentorskap, kunskaper (se kunskapsområden), kontakter, idébollplank, med mera.Kunskapsområden     

I romanen samarbetar personer från olika kunskaps- och erfarenhetsområden för att gemensamt hitta kreativa lösningar på komplicerade problem. Detta kan vi göra redan nu, till exempel på områden som dessa.