Livsspelet

Tänk om det fanns ett ROLIGT SPEL som man kan spela ensam eller med andra, och som hjälper en att upptäcka vem man är och hur man behöver leva för att må riktigt bra, även när tillvaron är tuff.


Tänk om det spelet byggde på KLINISK FORSKNING om vad som gör att människor upptäcker sina förändringsbehov och beslutar sig för att börja förändra.

Tänk om det också byggde på TEORETISK FORSKNING om vilka faktorer som bidrar till att väcka en stark, hållbar och uthållig motivation hos människor.


Detta är Livsspelet


Livsspelet är en samtalsmetod som tillkom i samarbetet mellan mig och intagna jag hade MI-samtal med i Kriminalvården. Det fanns behov av ytterligare verktyg när vi märkte att MI inte räckte till för att förklara varför klienterna ibland satte krokben för sig själva i sitt förändringsarbete.


Varför faller vi tillbaka i gamla beteenden långt efter att vi har bestämt oss för att ändra?Bild: Cecilia von Melen

Self determination Theory (SDT)


SDT bygger på uppfattningen att människor har en inbyggd lust och strävan efter att växa och utvecklas, och att de därför normalt befinner sig i olika faser av förändringsprocesser. Detta har man kommit fram till genom decennier av forskning.


INRE MOTIVATION

En annan slutsats är att motivation kan ha olika kvalitet. Den starkaste och mest hållbara är "inre motivation" som vuxit fram ur individens egna behov och drivkrafter, till skillnad från "yttre motivation" som utgår från yttre omständigheter.

Livsspelet vilar på praktik, teori och mytologi: Teknikerna och strategierna i Motivational Interviewing (MI), forskningsresultaten i motivationsteorin Self determination Theory samt berättelsen om "Hjältens resa" som ligger till grund för myter som människans psyke omfamnat i tusentals år och fortfarande inspireras och motiveras av via böcker, film, TV och datorspel.

Motivational Interviewing (MI)


MOTIVERANDE SAMTAL

Motivational Interviewing, eller MI, är en samtalsmodell som utvecklats genom praktisk tillämpning av psykologerna

William R. Miller och Stephen Rollnick när de undersökte vad som hjälper människor att komma framåt i förändringsprocesser.


PROCESS   

Motivation ses i MI inte som något som människor har eller inte har, utan som en process med olika stadier som vi går igenom när vi förändrar.

Med rätt hjälp och stöd kan vi lotsas framåt i denna process och undvika många fällor som dyker upp på vägen.


Datorspel


Datorspel som bygger på rollspel, med en hjälte som ska uppnå mål och utsätts för utmaningar av olika slag, har sitt ursprung i urgamla myter som förekommer i så gott som alla kulturer.

Det ansåg Joseph Campbell som skrev boken "Hjälten med tusen ansikten". Upplägget med hjältens resa utgör grunden för underhållning och spel i många kulturer än idag.


LIVET SOM ETT SPEL

Livsspelet lånar datorspelsvärldens terminologi och låter klienten se sitt liv som en resa, med mål och utmaningar, fiender och allierade - men alltid med utgångspunkten att den egna kompetensen stärks genom lärande och erfarenhet.