Myter, spel och psyket

Spel som koncept i hjärnan


Sedan tusentals år har människan ägnat sig år brädspel - spelpjäser som flyttas omkring på en spelplan. Spelet går ut på att man ska uppnå vissa mål och därmed vinna spelet. Det finns motståndare man kämpar mot, och det finns omständigheter som hjälper eller stjälper på vägen. Sedan datorerna gjorde sitt intåg har samma koncept överförts till datorspel.


När vi spelar identifierar vi oss gärna med den spelpjäs som representerar oss själva. Vi blir irriterade om det går dåligt och upprymda om det går bra, som om spelet är det verkliga livet.


Kanske beror det på att psyket består av berättelser om hur världen är uppbyggd, för att lättare kunna hantera all information som strömmar emot oss utifrån. Vad är bra, vad är dåligt? När behöver jag fly, när behöver jag försvara mig, vilka kan jag liera mig med? Alla människor styrs av olika sorters berättelser, men gemensamt har de att man själv är en huvudperson som ska klara av livsresan så bra som möjligt. 

Inte bara individer utan hela samhällen och kulturer styrs av myter, och har gjort det så långt tillbaka man känner till.


En amerikansk professor i mytologi, Joseph Campbell, forskade i myter världen över och långt tillbaka i tiden. Hans slutsats var att det finns en röd tråd som knyter ihop dem alla. Han sammanfattade detta i boken "Hjälten med tusen ansikten".

Senare har underhållningsindustrin i sin tur förenklat och sammanfattat konceptet i skriften "Hjältens resa" som ligger till grund även för dagens romaner, datorspel, filmer och TV-serier.


Livsspelet är en samtalsmetod som använder datorspelet/brädspelet som metafor för tillvaron. Man har en spelpjäs som representerar en själv, den flyttas på spelplaner som föreställer "banor" man tidigare spelat och banor som kan bli aktuella i framtiden. Man urskiljer spelets "fiender" och "allierade" genom att utforska sina egna delpersonligheter, och undersöka hur de hittills har påverkat spelet och hur de kan komma att påverka det framöver.


Livsspelet är ett sätt att lära känna sig själv på djupet på ett lekfullt och spännande sätt. Med Motivational Interviewing (MI) som grund, jämförs olika alternativt på ett ickedömande sätt - det är målet som avgör vad som är "bra" och "dåligt" och det är huvudpersonen själv som avgör vilket målet är. Under spelets gång och ökande självkännedom kan dock målet ändras. Och till slut kan det hända att målet som återstår är: Att i varje situation lära sig mer om hur man själv fungerar och vad som får en att må i grunden bra. Min erfarenhet är, efter många samtal med kriminella och missbrukare, att när man mår i grunden bra därför att man lärt känna sig själv bättre, så vill man att andra också ska må bra.

Detta är social hållbarhet.