Röster kursdeltagare

Bild: Taina Alm, Härnösand

RÖSTER FRÅN ANSTÄLLDA

 

Kursdeltagare MI

I hela gruppen fanns en trygghet. Ingen kände det obehagligt att inte förstå och vi vågade fråga. MI-handledaren får alla att känna sig bekväma... Vi har fått "bollen" och nu är det vår tur att själva bestämma vad vi ska göra.

 

Kursdeltagare MI

Cecilias generositet var det bästa med hela kursen. Utan denna hade jag säkert lärt mig lika

mycket men bara förstått hälften. Att hon delade med sig av sina egna framgångar, men även av

misstag var superbra då man lärde sig mycket av det.

 

Anställd, personlig handledning

Vid ett par tillfällen har jag sökt upp Cecilia för att få handledning i konkreta situationer och i

förhållningssätt gentemot någon speciell intagen. Cecilia har på ett konkret sätt förmedlat sin

kunskap om MI-metoden genom att använda den i samtal med mig.

Orden är viktiga men också illustrationer av olika slag som visar mig mina beteendemönster och

föreslår nya sätt att tänka och att agera annorlunda.

Cecilia har lång erfarenhet av att arbeta med intagna och med Kriminalvårdens organisation

och delar med sig av dessa kunskaper till mig. Hon har ett sätt att uppmärksamma sina

medarbetare, både i ord och kroppsspråk, som gör att jag

känner mig bekväm med henne och därmed vågar tala om känsliga ämnen.

 

Kursdeltagare MI

Det som var bra var upplägget, varvningen med information, övningar och film,

därför det höll uppe energin. Tidsschemat som hålls, för motsatsen är frustrerande

och uppmärksamheten slappnar av när ledaren drar ut på tiden. Pedagogisk färdighet stor,

+ skapar trygghet i gruppen. Jag menar att man känner sig trygg som deltagare

och inte att man "gör bort sig"! Entusiastisk ledare som förmår entusiasmera deltagare.

 

Kursdeltagare MI

Läraren, Cecilia, är mycket kunnig, både teoretiskt och erfarenhetsmässigt. Inte ett enda

ögonblick var tråkigt eller meningslöst.

 

Röster från klienter

Röster från beställare

 

Hem. Om Förändring. Om Livsspelet. Om Mig. Kontakt. Testa Dig Själv.