Röster Intagna

Bild: Taina Alm, Härnösand

RÖSTER FRÅN KLIENTER

 

"Jag fick relativt snabbt trygghet i våra samtal. Fick gå och lägga mig efter samtalen i början…

det var så uttömmande Att jag kunde vara ”mig själv”. Jag hade ingen sköld. Jag var den jag är,

även på avdelningen. Men där hade jag ändå en roll. Man kan ju inte visa sig svag. Man behöver inte

ha en dålig attityd, men måste vara på sin vakt hela tiden."

Intagen

 

"Det är den bästa samtalsterapi jag har haft. Den har gett upphov till nya tankemönster, jag

refllekterar på nya sätt över mig själv.

Det är bra att det är improvisatoriskt. Allt har utgått från mig, vad jag har velat prata om. Utifrån det

har Cecilia vaskat fram adekvata frågor."

Intagen

 

"Samtalen rörde ju om i en. I den här… först var det att lära känna varandra. Jag pratade om mig själv.

Om rädsla, förändring, vem ÄR jag… vi gjorde korten, om vem jag är. Det vi pratade om var saker jag hade förträngt så länge, det gjorde mig utmattad. Men jag blev mindre och mindre trött efter samtalen. Efter de första var jag helt slut, men senare lärde jag känna mig själv."

Intagen

 

"För min del med facit på hand fick jag ut mycket mer av livsspelet än av andra program med färdiga ”mallar”. Då detta var skräddarsytt för mig och ingen annan. Jag fick en inblick i mitt liv och vilka verktyg jag kunde använda för att lösa saker på ett bra sätt. Samtalsledaren visade respekt och tillit, vilket i mina ögon krävs för att man ska komma vidare i samtalen och nå ett bra resultat."

Intagen

 

Vad minns du särskilt från samtalen?

När vi gick tillbaka till min uppväxt och när vi pratade om naturen.

 

Har samtalen påverkat din bild av dig själv? Hur?

Jag har fått lära känna mig själv och fått olika delar av mig att samspela.

 

Har samtalen påverkat din syn på livet i stort? Hur?

Dels har jag blivit fokuserad på delmål mycket och jag vet vad jag vill när jag kommer ut.

 

Har samtalen bidragit till att du lärt dig något om dig själv? Vad?

Det finns mycket av det goda kvar och att jag har goda förutsättningar att klara mig när

jag kommer ut.

 

Något du tyckte var positivt med samtalen?

Att jag fick förstå mig själv och mitt återfall bättre.

 

Övriga synpunkter:

Det var lätt och oerhört lärorikt att samtala med Cecilia.

Intagen

 

Röster från anställda

Röster från beställare

 

Hem. Om Förändring. Om Livsspelet. Om Mig. Kontakt. Testa Dig Själv.