Om Livsspelet
Livsspelet

 

 

OM LIVSPELET

 

Varför ett Livsspel?

Den enklaste förklaringen är: Vi har många ”delpersonligheter” i oss. Det är inte

flummigt. Det räcker med att vakna på morgonen för att inse det.

En del av mig säger ”Neeej, jag vill ligga kvar och sova, stäng av klockhelvetet”…

och en del säger ”Du måste gå upp nu! Du måste gå och jobba!” Och en tredje

säger kanske ”Åh nej, gå och jobba… inte en dag till på det där bygget”… och

en fjärde kanske säger ”Men jag undrar om HAN (eller HON) är där idag”…

Och en femte säger kanhända: "Fy, du får inte tänka så"...

 

Om man liknar livet vid ett spel, så är alla dessa figurer med och spelar. Vilka drivkrafter har de? Hur mycket utrymme får de? Hur påverkar de vårt ”livsspel”?

 

Jag har gjort Livsspelet med intagna på anstalt men också med personer i frihet.

Jag har gjort kortare och längre insatser. Ibland akuta utryckningar, som när en

person undrar om den ska stanna kvar på jobbet eller söka ett nytt. Och mer än en gång har människor lämnat samtalet med en stark övertygelse: ”Jag ska stanna kvar på

jobbet och nu vet jag varför!” Eller ”Jag ska sluta och nu vet jag vad jag vill i stället!”

 

Vad kan Livsspelet som samtalsmetod bidra med?

 

INSIKT

Du förstår bättre varför ditt liv ser ut som det gör.

Du lär känna olika delar av dig själv – vad de vill och hur de tar sig uttryck i ditt liv – och vad som händer när de INTE får utrymme.

Du får insikt i om hur ditt liv borde se ut för att passa den du är just nu.

 

KRAFT

Du känner beslutsamhet och vilja att genomföra saker därför att du vet vad du vill.

Du är mindre splittrad och förvirrad därför att du känner olika delar av dig själv och lär dem att samspela med varandra.

Du känner dina tillgångar och vet hur de kan användas – liksom dina svagheter, om du är medveten och uppmärksam.

 

LUST

Det är faktiskt roligt att se livet som ett dataspel! Problem blir ”uppdrag” och du

själv är en hjälte som tar dig an dem. Motgångar blir spännande utmaningar som du

kan vinna något på. Och du börjar se situationer som något du kan lära dig av, och

dra nytta av, i stället för som något som bara drabbar dig.

 

 

NÄR PASSAR LIVSSPELET?

Det passar de flesta som undrar över vilka de är och vart de är på väg.

 

Min erfarenhet är dock att Livsspelet är särskilt lämpligt för ”svåra” klienter,

sådana som oftast inte är tillgängliga för andra behandlingsmetoder. De kan

återfinnas inom Kriminalvården (häkte, anstalt och frivård) och på behandlingshem

samt inom socialtjänsten.

Det är inte lämpligt för personer som har akuta psykiska problem. Man behöver

ha tillgång till sina kognitiva förmågor för att tillgodogöra sig fördelarna med Livsspelet.

 

Läs mer om Livsspelets bakgrund

C-uppsats i Psykologi: Samtalsmetoden Livsspelets relation till

Self-determination Theory

 

Hem. Om Förändring. Om Livsspelet. Om Mig. Kontakt. Testa Dig Själv.