Om förändring
Livsspelet
Livsspelet stenar

 

OM FÖRÄNDRING

 

I naturen förändras allt. Hela tiden. Till och med stenar, fast de verkar

vara hårda och oflexibla. Det är naturligt att förändras.

 

Som människa gör jag ofta motstånd mot denna naturlag. Psyket kan

uppfatta förändringar som ett hot mot tryggheten. Trygghet är primärt.

Vem önskar sig otrygghet?

 

Att vi ändå förändrar saker ibland hänger framför allt ihop med

två saker:

 

1) Jag ser en fördel med att förändra.

2) Jag ser en nackdel med att behålla saker som de är.

 

Så ibland ger vi oss trots allt ut på den osäkra vägen mot förändring,

mer eller mindre förberedda. Och ibland avstår vi fast vi har på känn

att det skulle behövas. Även om olusten och obehaget med den

nuvarande situationen växer, så tar vi inte steget.

 

Det finns metoder, tekniker och förhållningssätt som kan underlätta

förändringsarbete, både för en själv och när man vill hjälpa andra.

 

Livsspelet är inte bara ett verktyg i förändringsprocesser, utan står

också för en syn på förändring som något som angår alla.

Konceptet vill samla kunskaper och erfarenheter om utveckling,

samarbete och förändringsarbete.

 

Välkommen.

 

 

Hem. Om Förändring. Om Livsspelet. Om Mig. Kontakt. Testa Dig Själv.