Hem
Livsspelet
Livsspelet stenar

Bild: Taina Alm, Härnösand

 

Livet är som ett dataspel. Du är huvudpersonen, som med olika

egenskaper, redskap och försvarsstrategier försöker ta dig framåt.

Mot vad? Och vem bestämmer vilka vägar du går?

 

Samtalsmetoden LIVSSPELET utvecklades i sluten anstaltsmiljö

tillsammans med intagna som satt frihetsberövade för grova brott.

Det ingår i ett koncept som innefattar motivation, kommunikation

och förändring.

 

LIVSSPELET vilar på tekniker och förhållningssätt från

Motivational Interviewing (MI) och de teoretiska grunderna i

Self-determination theory: Ett jämställt och respektfullt bemötande av

individen, oavsett vad man tycker om dennes handlingar och åsikter.

Genom en ickedömande attityd ökar den andres beredskap att se på

och så småningom ifrågasätta sig själv. Samtalsledarens uppgift är

att ge trygghet i den processen, samt låta klienten själv värdera

det som kommer fram.

 

LIVSSPELET VÄNDER SIG TILL:

  • organisationer och företag som arbetar med förändring (t ex Kriminalvård, behandlingshem, socialtjänst)
  • nätverk med individer och grupper som ser förändring som en framkomlig väg till förbättring

 

 

Besök oss på Facebook!

 

Hem. Om Förändring. Om Livsspelet. Om Mig. Kontakt. Testa Dig Själv.